24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 10:20:22  1395/05/17  تعداد بازدید:1528

آموزشگاه زبان سرمشق ( آقاي محمد اميري)  به آدرس: بلوار مام خميني، بين رستوران  محرم و بانک تجارت، کوچه حاج کوکبي  تلفن تماس: 33665090- 09112376757

ارائه 20% تخفيف شهريه ويژه اعضاء و پرسنل سازمان و همسر و فرزندان ايشان و بستگان درجه يک آنها