01 خرداد 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 11:37:06  1395/06/21  تعداد بازدید:847

مجتمع رفاهي تفريحي شهر سبز رامسر (تله کابين رامسر) به آدرس رامسر، کيلومتر 5 چابکسر، مجتمع رفاهي تفريحي شهر سبز رامسر ( تله کابين رامسر)  تلفن تماس 5266512-0115

ارائه 20% تخفيف بليط تله کابين ويژه اعضاء و پرسنل سازمان و همسر و فرزندان ايشان و بستگان درجه يک آنها