26 آذر 1397  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 14:19:20  1396/06/28  تعداد بازدید:717

به اطلاع اعضاي محترم سازمان مي رساند طي جلسه روز چهارشنبه مورخ 15/06/1396 در ساعت 15 در محل سازمان با حضور جناب آقاي مهندس موسوي نماينده اداره کل راه و شهرسازي و اعضاي محترم هيئت مديره و بازرسين سازمان طي انتخابات به قرار ذيل حائز به اکثريت آراء گرديدند.

1.آقاي رضا رحيمي پور پاشاکي        رياست سازمان
2.آقاي محمدتقي گنجه ئي                نائب رئيس سازمان
3.آقاي محمود قاسمي مرسار            خزانه دار سازمان 
4.آقاي شهريار اشکي بلگوري          دبير سازمان