26 آذر 1397  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 21:20:58  1397/08/22  تعداد بازدید:90

بدينوسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون هاي ورود به حرفه ‌مي‌رساند، نوبت بعدي آزمون‌هاي مربوط، در روزهاي پنجشنبه و جمعه 11 و 12 بهمن‌ماه سال 1397 براي کليه رشته هاي مهندسي، شهرسازي، عمران (محاسبات، نظارت و اجرا)، معماري (طراحي، نظارت و اجرا)، تاسيسات مکانيکي (طراحي و نظارت)، تاسيسات برقي(طراحي و نظارت)، نقشه‌برداري و ترافيک و رشته‌هاي کاردان‌هاي فني ساختمان شهرسازي، عمران، معماري، نقشه برداري، تاسيسات مکانيکي و تاسيسات برقي و تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي به طور همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود.

ثبت نام اين دسته از آزمون‌ها از تاريخ 97/08/23 از طريق سامانه آزمون هاي ورود به حرفه شروع و تا تاريخ 97/09/05 ادامه خواهد داشت.

با توجه به محدوديت زمان ثبت نام، به تمام داوطلبان محترم توصيه مي‌شود که براي ثبت‌نام، از تاريخ اعلام رسمي  به تدريج تا پايان مهلت تعيين شده اقدام نموده و ثبت‌نام خود را به روزهاي پاياني موکول ننمايند.

ضمناً به جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، به کليه داوطلبان محترم تاکيد مي‌شود دريافت هرگونه اطلاعات و اخبار و تکميل فرآيند ثبت‌نام، اخذ تاييديه‌هاي مربوط، دريافت کارت ورود به جلسه وکارنامه نتايج آزمون‌ها صرفاً از طريق سامانه ثبت‌نام آزمون‌ها به آدرس الکترونيکي www.inbr.ir  پيگيري نموده و از هرگونه اقدام از طريق ساير شبکه‌ها و سامانه‌ها جداً احتراز نمايند.