03 ارديبهشت 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 10:48:37  1397/12/27  تعداد بازدید:35

گزارش مجمع

نوبت دوم مجمع عمومي در تاريخ 22/12/97 در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازي با اطلاع رساني طبق ماده 14 آئين نامه تشکيلات حرفه اي کاردانها با حضور  نمايندگان راه و شهرسازي و هيات مديره و اعضا ي سازمان نظام کارداني برگزار گرديد و طبق دستور جلسه بعد از قرائت قرآن و سرود جمهوري اسلامي آقاي رضا رحيمي پور رياست سازمان بعنوان اولين سخنران ضمن تقدير و تشکر از حاضرين بابت حضور در مجمع عملکرد يکساله هيات مديره سازمان نظام  کارداني را به سمع نظر حاضرين رساند که مهمترين آنها ،

الف ) گرفتن  کد اقتصادي سازمان و ارايه اظهارنامه مالياتي و پيگيري جهت ادامه آن

ب ) بروز رساني سيستم مالي سازمان

ج ) پيگيري جهت اجرايي شدن ماده 38 و دستورالعمل صادره وزارت راه و شهرسازي جهت ناظرين

د ) برگزاري جلسات متعدد با مديران راهداري در خصوص اجرايي شدن تفاهمنامه سال 95 در خصوص نظارت حريم راه هاي استان گيلان

ذ ) برگزاري کلاسهاي ارتقاي پايه براي رشته عمران و پيگيري جهت برگزاري رشته هاي فوق براي ساير رشته ها

ر ) برگزاري جلسات در خصوص دوره هاي HSE با نمايندگان اداره کل کار و رفاه اجتماعي ، اداره کل راه و شهرسازي و نظام مهندسي

ز ) برگزاري آزمون شفاهي براي معماران تجربي بالاي 40 سال براي اولين بار در استان گيلان

ع ) تعديل نيروي انساني سازمان و استقرار کارمندان سازمان در يک طبقه جهت صرفه جويي

غ ) اصلاح سيستم سرور سازمان

ک ) حذف مجله کاغذي سازمان و انتشار بصورت الکترونيکي

بعد از گزارش رياست سازمان ، آقاي مهدي رودپشتي بعنوان بازرس گزارش مربوطه را ارايه نموده و ضمن بيان اينکه در مجمع گذشته به دليل مشکلات تراز مالي 95 ارائه نگرديده بود و امکان برگزاري مجمع ميان دوره نبود و طبق تصميم گيري در مجمع قبلي که مقرر گرديده بود تا تراز مالي 95 و 96 در مجمع سال 97 ارايه گردد ، توضيحاتي ارايه نمودند.

سپس آقاي محمود قاسمي بعنوان خزانه دار ،ابتدا و ضمن تشکر از حاضرين در خصوص تراز سال95 و 96 ،توضيحاتي ارايه نمودند و سپس در خصوص ترازهاي ارايه شده پرسش هايي از سوي حاضرين مطرح گرديد و بعد از پاسخگويي ترازهاي سال 95 و 96 به راي گذاشته شد و حاضرين با اکثريت مطلق تراز سال هاي فوق را به تصويب رساندند.

بعد در خصوص پيش بيني بودجه سال 1398 توضيحاتي در خصوص هزينه هاي پيش رو را ارايه نمودند و  درآمد  حاصله را نيز با توجه به هزينه اعلام کردند ، در ادامه گزارشات در خصوص افزايش بعضي از ايتم ها به قرار زير توضيحاتي ارايه نمودند.

  1. حق ورودي سازمان با 15 درصد افزايش از 2.000.000 ريال به 2.300.000 ريال
  2. حق عضويت ثابت با 7% افزايش از 1.500.000 ريال به 1.600.000 ريال
  3. در عضويت شناور طبق روال سال گذشته اقدام گرديده و هيچگونه افزايش نداشته است
  4.  بابت نشريه الکترونيکي مبلغ 200.000 ريال
  5. صدور برگه تاييديه امضا از 1.500.000 به 2.000.000 ريال  افزايش يافت ، بنابراين با توجه به هزينه ها کل بودجه سازمان براي سال 1398 مبلغ 4.420.147.775  ريال بوده که در اين خصوص نيز ضمن بحث و تبادل نظر به راي گذاشته شد که با اکثر قاطع اعضا مصوب گرديد.
  6. سپس قرعه کشي انجام گرفت و به 5 نفر از حاضرين به قيد قرعه جوايزي از سوي سازمان اهدا گرديد و سپس جلسه مجمع با ذکر صلوات به پايان رسيد.