06 ارديبهشت 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 12:13:50  1401/03/10  تعداد بازدید:609


اعضايي که در آزمون هاي ارتقاي پايه قبول شده اند و هنوز جهت تشکيل پرونده براي ارتقا پايه اقدام ننموده اند ، با سازمان نظام کارداني تماس حاصل نمايند.   

01333519460