11 مهر 1401  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 11:05:43  1401/03/30  تعداد بازدید:219

به اطلاع اعضاء محترم مي رساند:

1. براي درخواست هاي مرتبط با پروانه اشتغال، فيش خزانه تنها از طريق سامانه پاتمک به نشاني https://patmak.mrud.ir پرداخت گردد.

2.  اعضايي که درخواست هاي مرتبط با پروانه اشتغال حقيقي دارند. از طريق سامانه پاتمک نوع درخواست مورد نظر (تمديد، ارتقاء و يا...) را انتخاب و سپس مبلغ 250.000 تومان را پرداخت نمايند.


روابط عمومي سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيلان