13 آذر 1402  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 07:50:17  1402/08/22  تعداد بازدید:40

اعضايي که در آزمون پروانه اشتغال پايه ارديبهشت 1402 قبول شده اند جهت صدور پروانه با سازمان نظام کارداني تماس حاصل نمايند .     01333519460