24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
شرايط عضويت کاردان ها
 
 


 الف - دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني (فوق ديپلم) در رشته هاي موضوع ماده يک آئين نامه تشکيلات حرفه اي کاردانهاي فني.

 ب - نداشتن محکوميت قطعي به محروميت از اشتغال به کار در هنگام تقاضاي عضويت.

 پ - ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم در خواست عضويت،در حوزه استان مقيم باشد، بطوري که فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمرکزبوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.

 ت - پرداخت وروديه و حق عضويت طبق فرم مخصوصي که در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد همراه با مدرک مقرر در فرم مذکور.

 مدارک لازم جهت عضويت در سازمان :

  • فتوکپي از تمام صفحات و اصل شناسنامه

  • فتوکپي و اصل مدرک تحصيلي (1 برگ)

  • فتوکپي و اصل کارت پايان خدمت يا معافيت (1 برگ)

  • فتوکپي و اصل کارت ملي (1 برگ)

  • عکس (3 قطعه رنگي با زمينه سفيد)

  • ----------------------------------------------------------------
  • وروديه 1.680.000 ريال

  •  

  • عضويت ساليانه 1.200.000 ريال

  •  

  • فصلنامه 300.000 ريال

  •  

  • کارت شناسائي الکترونيکي بانک ملي 120.000  ريال

  •  

  • پوشه 5.000 ريال


* از طريق سايت سازمان درخواست عضويت نموده و مبلغ 3.185000  ريال جهت عضويت در سازمان

به حساب جاري و کد بانک 67370-8750 بانک تجارت شعبه شهيد انصاري قابل پرداخت

در کليه شعب بانک تجارت

يا به حساب جاري سپهر و کد بانک0101725082006-4525

بانک صادرات شعبه چهارراه گلسار 

 يا از طريق دستگاه کارتخوان موجود در سازمان به نام سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيلان .

 آدرس سازمان :

رشت-يخسازي-بلوار شهداي گمنام- بعد از کوچه گلشن-  صندوق پستي: 1785-41635 تلفن:  33519460    فکس: داخلي 6

کد رشته هاي مورد قبول براي عضويت در سازمان نظام کارداني