24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
ديپلمه هاى فنى
 
 

وزارت راه و شهرسازي در اجراي بخشي از ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنتــرل ساختمان و به منظور بالا بردن کيفيت اجـــراي ساختمان و حسن اجراي خـــدمات فنــي مهندسي از  تاريخ 01/04/83 از اشتغال بکار معماران تجربي که تا کنون پروانه اشتغال بکار دريافت نکرده باشند، جلوگيري بعمل مي آورد

سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيلان از خرداد ماه سال جاري اقدام به ثبت نام و معماران تجربي جهت ارائه پروانه اشتغال به آنان نموده است.

 

مدارک لازم جهت عضويت در  سازمان نظام کارداني :  

 • کپي آخرين مدرک تحصيلي
 • تکميل و ارائه فرم اطلاعات فردي

   

 • 3قطعه عکس رنگي با زمينه سفيد 4*3 که در سال جاري گرفته شده و تمام رخ باشند.
 • کپي صفحه اول شناسنامه داوطلب.(و توضيحات در صورت لزوم)
 • کپي کارت ملي
 • کپي کارت پايان خدمت
 • از طريق سايت سازمان درخواست عضويت نموده و مبلغ 2.755.000  ريال جهت عضويت در سازمان
  به حساب جاري و کد بانک 67370-8750 بانک تجارت شعبه شهيد انصاري قابل پرداخت
  در کليه شعب بانک تجارت
  يا به حساب جاري سپهر و کد بانک0101725082006-4525
  بانک صادرات شعبه چهارراه گلسار قابل پرداخت در کليه شعب بانک صادرات 
   يا از طريق دستگاه کارتخوان موجود در سازمان به نام سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيلان .

 

مدارک مورد نيازبراي صدور پروانه اشتغال بکار تجربي  بعد از قبولي در آزمون پايه :

 • واريز مبلغ 1000.000 ريال بابت صدور پروانه به يکي از شماره حساب هاي فوق
 • رسيدپرداخت مبلغ 60.000 ريال به حساب شماره 4001036302009001 خزانه داري کل نزد بانک مرکزي به نام راه و شهرسازي (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي )
 • ارائه گواهي اشتغال بکار تجربي حداقل 8 سال
 • تکميل فرم در خواست صدور پروانه اشتغال بکار تجربي

آدرس سازمان :

رشت-يخسازي-بلوار شهداي گمنام- بعد از کوچه گلشن 30

صندوق پستي: 1785-41635  تلفن:  33519460 فکس: داخلي 6