03 بهمن 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
آرشیو مطالب متن متحرک
 
 
نمایش همه
آبان 1398
خرداد 1398
بهمن 1397
دي 1397
آذر 1396
آبان 1396
تعداد: 10 - صفحه 1 از 1
  جهت دريافت بن تخفيف 35% آکواريوم منطقه آزاد انزلي به سازمان مراجعه کنيد.(73)     1398/08/2013:19:38
  جهت دريافت بن تخفيف 30% در گيم لند و بولينگ آکواريوم منطقه آزاد انزلي به سازمان مراجعه کنيد.(71)     1398/08/2013:14:32
  جهت دريافت بن تخفيف 30% آکواريوم منطقه آزاد انزلي به سازمان مراجعه کنيد.(84)     1398/08/2013:11:02
  جهت دريافت بن تخفيف 35% آکواريوم منطقه آزاد انزلي به سازمان مراجعه کنيد.(304)     1398/03/1307:59:10
  شرايط و زمان پر کردن اظهار نامه مالياتي 98 – آخرين مهلت تنظيم و تسليم(319)     1398/03/0209:49:35
  دريافت گواهينامه قبولي کلاسهاي ارتقاي پايه عمران 2 به يک و 3 به 2 اعضاي کاردان -97(281)     1398/03/0111:39:03
  گذراندن دوره هاي آموزشي مربوط به HSE براي صدور ، تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بکار در صلاحيت اجرا(410)     1397/11/0820:01:19
  جدول سقف تعهدات و پوشش هاي بيمه درمان تکميلي معلم(1906)     1397/10/3008:59:03
  اطلاعيه در خصوص اعضايي که تاکنون نسبت به تمديد پروانه اشتغال بکار خود اقدام ننموده اند .(1033)     1396/09/0408:54:04
  قابل توجه اعضايي که تاکنون تمديد عضويت ساليانه ننموده اند(1107)     1396/08/1409:37:25