24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
حدود صلاحيت مجريان
 
 
صدور صلاحيت از سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيلان:

 

 

براساس دستورالعمل جديدسازندگان حقيقي و حقوقي که شرح آن در مجله آواي فن شماره 17 (زمستان 87)به چاپ رسيده است ، افراد پس از مطالعه دقيق طبق آن ضوايط تشکيل پرونده داده و پس از آوردن امتياز و تاييد مسکن و شهرسازي مي توانند طبق آن عمل نمايند.


سازنده حقيقي

پايه

حداکثر ظرفيت اشتغال

حداکثر تعداد کار

حداکثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده

پايه 1

2000 مترمربع

3

تا 5 سقف

پايه 2

1000 مترمربع

3

تا 4 سقف

پايه 3

800 مترمربع

3

تا 3 سقف

مجري حقوقي

حداقل دو نفر پايه 3

5000 مترمربع

6

تا 6 سقف