05 مهر 1402  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 11:25:19  1395/08/12  تعداد بازدید:1707

 شهربازي بام سبز لاهيجان به آدرس لاهيجان، بالاي شيطان کوه، شهربازي بام سبز لاهيجان 

ارائه 50%  تخفيف براي استفاده از کليه امکانات شهربازي ( به غير از قسمت سرپوشيده بازينو ) ويژه اعضاء و پرسنل سازمان و همسر و فرزندان ايشان و بستگان درجه يک آنها