01 خرداد 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 10:06:16  1395/10/11  تعداد بازدید:903

 فروشگاه هپي لند به آدرس رشت، سبزه ميدان

اعطاي تخفيف ( به تفکيک رده هاي پرسنلي و اعضاء ) جهت خريد انواع محصولات مجموعه ويژه اعضاء و پرسنل سازمان و همسر و فرزندان ايشان و بستگان درجه يک آنها از طريق کارت باشگاه مشتريان هپي لند بدون در نظر گرفتن شرايط عضويت و ارتقاء کارت هاي باشگاه مشتريان

امتيازات و درصد تخفيف تعلق گرفته به هر گروه :

  • مديران ارشد (پرسنل) :      20% طلايي
  • اعضاي نظام کارداني :        10% برنزي

تعهدات مندرج در ماده 4 تفاهم نامه فقط براي ايام هاي غير حراج يا غير پروموشن معتبر است و طرف دوم ( فروشگاه هپي لند) از ارائه خدمات کارت امتيازي در ايام مذکور براي اجناس شامل تخفيف معذور ميباشد. لذا ، صاحبين کارت فقط مي توانند از اجناسي که شامل سند تخفيف نمي باشند با کارت امتيازي باشگاه حتي در ايام حراج و پروموشن خريداري نمايند.